Pro Bono

Як юристи, ми розділяємо відповідальність за високий рівень юридичної освіти в Україні, формування етичного ринку юридичних послуг і розвиток країни в цілому. Основні напрямки нашої pro bono діяльності це:

Будучи визнаними фахівцями в сферах судових спорів, охорони здоров’я і фармацевтики, наші юристи на громадських засадах беруть участь у роботі різних робочих груп і організацій, метою діяльності яких є вдосконалення законодавства України в сфері охорони здоров’я, впровадження системи обов’язкового медичного страхування, а також підвищення рівня соціального захисту населення України.

Юристи Фірми надають безкоштовну юридичну допомогу вітчизняним некомерційним організаціям, що працюють на благо нашого суспільства.

У рамках pro-bono програми зі сприяння розвитку юридичної освіти в Україні Marchenko Danevych співпрацює  з Американським центром загального права (American Common Law Center). У рамках освітніх ініціатив, центр організовує лекції, семінари та практичні заняття з права і суміжних дисциплін за участю партнерів, керівників практик провідних міжнародних та українських юридичних фірм, практикуючих експертів із різних країн світу.  Навесні 2015 року до ініціативи центру долучилися керівники  Marchenko Danevych для проведення освітніх семінарів та лекцій з міжнародного інвестиційного права, фармацевтики, а також питань функціонування юридичних фірм.

З метою сприяння розвитку юридичної освіти в Україні, Marchenko Danevych виступила з ініціативою взяти на себе обов’язки національного адміністратора конкурсу з міжнародного права ім. Філіпа Джессапа. На сьогодні це найпрестижніші змагання у світі серед студентів-правників. Основною метою конкурсу є забезпечення розуміння та застосування студентами норм міжнародного права, поваги до мирного вирішення спорів та верховенство права, поглиблення обміну досвідом між правовими школами світу та зосередження уваги студентів на гострих правових проблемах сучасності. Marchenko Danevych забезпечує інформаційну, фінансову, адміністративну та фахову підтримку конкурсу в Україні.

Команда Marchenko Danevych отримала премію Pro Bono Awards 2013 за найкращий кейс у сфері корпоративної соціальної відповідальності юридичного бізнесу, а саме - за популяризацію міжнародного публічного права в Україні та за внесок у розвиток юридичної освіти.